Be?ikta?-Bayern denk gelmesi nedeniyle TRT’nin kad?n spikeri Semahat

Be?ikta?-Bayern maç?n? kad?n spiker sunacak?ampiyonlar Ligi G grubunu birinci bitirerek son 16 tak?m aras?na girmeyiba?aran Be?ikta?’?n Bayern Münih ile yapaca?? müsabakay? Türkiye’nin ilk ve tekkad?n maç spikeri Semahat Özdo?an’?n anlatmas? planlan?yor.Be?ikta? ile Bayern Münih aras?nda oynanacak ?ampiyonlar Ligi maç? için sürprizbir haz?rl?k var. ?stanbul’da oynanacak rövan? maç?n?n Kad?nlar Günüetkinliklerine denk gelmesi, futbolseverlere bir sürpriz yapman?n ve futboltarihinde bir ilki gerçekle?tirmenin de yolunu açt?.Skor Özel’den Alican Özcan’?n haberine göre, ?ampiyonlar Ligi son 16 turunda, Siyahbeyazl?lar?n Bayern Münih ile Vodafone Park’ta yapaca?? zorlu mücadeleninanlat?m?n? Türkiye’nin ilk ve tek kad?n maç spikeri Semahat Özdo?an’?n anlatacak.?ki ekip aras?ndaki ilk maç 20 ?ubat’ta Almanya’da Allianz Arena’da yap?lacak.Rövan? maç? ise 14 Mart’ta ?stanbul’da Vodafone Park’ta gerçekle?ecek.Mücadelenin Kad?nlar Günü etkinlikleri kapsam?na denk gelmesi nedeniyle TRT’ninkad?n spikeri Semahat Özdo?an taraf?ndan anlat?lmas? planlan?yor.Özdo?an’?n ki?isel Twitter hesab?ndan yapt??? a?a??daki payla??m, haz?rl?klar?n?imdiden ba?lad??? yorumlar?na neden oldu.”Be?ikta?’?ntüm maçlar?n? tekrar izliyorum” yazan Semahat Özdo?an’a baz? arkada?lar? “nedenacaba?” diye sorarken, cevap yerine gülücük i?areti ald?lar.1998 y?l?nda TRT spor spikerli?i s?nav?n? kazanan Semahat Özdo?an,Türkiye’de futbol maçlar?n? canl? yay?nda anlatan ilk spiker olarak tarihe geçmi?ti.Be?ikta?-Bayern Münih kar??la?mas?n? anlatmas? halinde, ?ampiyonlar Ligimüsabakas?n? canl? yay?nda anlatan ilk Türk kad?n spiker olarak tarihe ad?n?yazd?racak.Semahat Özdo?an, maç anlat?rken, erkeklerin kulland??? “topa ayak koydu”, “doksanatakt?” gibi terimleri kullanm?yor, kendisine has ifadelerle maç anlat?yor.