Bomull sötvatten är en bristvara. Bomull är en

Bomull är en textilfiber/textilmaterial som kommer från växter av bomullssläktet. Bomull är ett material som är motståndskraftig, enkelt att färga, god upptagning av frukt framför allt hud sympatisk. Dock är bomull är stor konsument av vatten och tog lång tid att spinna. Detta gjorde det svårt att förbruka bomull tills en maskin som Spinning Jenny lanserades (1785) vilket ökade produktionen av bomull.En av de första länderna som massproducerade bomull tack vare uppfinningen var USA. Stora områden vid södra USA röjdes ner för grödan för att ha blivit så lönsam. Bomull blev senare kallat “det vita guldet”Dock så kom detta vita guld till ett pris. Eftersom konsumtionen av vatten är så extremt hög så är det inte ett hållbart material i framtiden. Odlingen sker i torra områden där sötvatten är en bristvara. Bomull är en av de mest vattenkrävande odlingarna och bland dessa är ris, socker och vete. Så mycket som 29000 L vatten kan krävas för att skapa ett kilo bomull.Bomullsodling är inte bara vattenintensiv men kräver också stora mängder jordbrukskemikalier. Varje år kräver bomull en fjärdedel av världens totala användning av insektsmedel och en tiondel av antalet ogräsmedel. Detta resulterar ofta i andra organismer än skadedjur skadas av giftet.Kläder för bomullSom den mest använda textilfibern finns den i alla typer av textilier – kläder, hemtextilier, förband och vävda produkter för industriellt bruk. Dess egenskaper kombinerat med lågt pris är grunden för den omfattande verksamheten. Liners används också för framställning av massa för särskilt fint papper, som sedlar, och även för framställning av cellulosaderivat av hög kvalitet.De elektriskt isolerande egenskaperna är bra, varför bomull, framförallt tidigare, har använts som en isolerande spinn på koppartråd för all slags användning inom elindustrin. Det goda värmebeständigheten är därför en värdefull funktion.