Hoofdstuk in gang gezet wat later President Clinton’s

Hoofdstuk 2:Hoe maken de amerikanengebruik van politieke beinvloeding in het politieke journalstiek?Om te onderzoeken hoeamerikanen in het journalistiek gebruik maken van politieke beinvloeding zijnwe naar enkele politieke schandalen gaan kijken en onderzoeken hoe debetrekkende politicussen er daarop hebben reageerd en hoe zij hun imago na hetschandaal hadden hersteld. Een van de meest bekendeamerikaanse schandalen is de Monica Lewinsky schandaal. Wanneer toenmaligePresident Bill Clinton in 1995 die getrouwd is met Mvr. Hillary Clinton ,een 2jaar lang affaire had met zijn minnares Monica Lewinsky.  Monica was een stagiare in het Witte Huis,kantoorvan wetgevende zaken.

Mensen begonnen achterdochtig te worden toen Monica invaste dienst werd genomen.Het was al heel bijzonder voor een president om zonauw te werken met een stagiare. Het affaire kwam aan het licht toen Mvr. LindaTripp ,vertrouwelinge van Monica Lewinsky haar een mes in de rug had gestokenen haar had verraden en bewijsmateriaal van een relatie tussen Monica Lewinskyen President Bill Clinton aan Mr. Kenneth Starr had gaf. Linda had haartelefoon gesprekken met monica opgenomen waarin Monica Lewinsky van haaraffaire toegaf naar een agent van de Federal Bureau of Investigation, Mr. Starr.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Dit had veel gebeurtenissen in gang gezet wat later President Clinton’spublieke imago onder druk had gezet.In 1994 werd tijdens zijneerste presidentiele termijn een rechtszaak ingediend door Mevr. Paula Jones waarinPresident Bill Clinton werd beschuldigd van seksuele intimidatie toen hij gouverneurwas van Arkansas. President Clinton dacht dat het probleem was opgelost, weinigwist hij dat het Hooggerechtshof (U.S Supreme Court) oordeelde om in het geheimpresident Clinton te gaan investigeren, waar Mr. Kenneth Starr dehoofdonderzoeker zou zijn. Er was gepraat van een relatie tussen Clinton enLewinsky Monica Lewinsky op de getuigen lijst geplaatst werd van Mevr. PaulaJones’ investigatie tegen President Bill Clinton.

Dit had als gevolgen dat in january1998 Monica Lewinsky onder ede werd gevraagd of ze met President Clinton een seksuelerelatie heeft of ooit gehad hebt, waarbij ze deze onschuldigheden ontkendde.Een week later gaf Linda Tripp de opgenomen telefoon gesprekken aan Mr. Starr.Met deze nieuwe ontwikkeling in de investigatie is Mr.Starr naar de Procureur-Generaalgegaan om toestemming te krijgen om President Clinton onder ede te ondervragen,waarbij later President Clinton alle onschuldigheden van relaties tussen beideMonica Lewinsky als Paula Jones ontkend. Kort daarna komt de media er achterdat President Clinten een mogelijke minnares had.

Na een lang  tijd  tehebben ontkennen van een buiten matrimoniale relatie te hebben gehad met MonicaLewinsky geeft President Clinton op 17 augustus 1998 toe tot zijn affaire met Monica.Dit was een groot probleem omdat President Clinton had al onder ede gezworendat hij geen buiten matrimoniale relatie had met Monica. Op December 1998 werdpresident Clinton beschuldigd van belemmering van rechtvaardigheid maar mochtzijn positie van President houden  .Tijdenszijn verkiezingscampagne benadrukte hij familiewaarden, in zijn woorden  “I want an america that values families”. Ookbenadrukte hij  vrijheid van religie ,hij verwijste naar zijn eigen christiaanse religie, dus kwam het als eenverassing  toen het schandaal uitbrak, ondereen groep van zijn aanhangers werd het gezien alsof  President Clinton zich afkeerde van zijnwaarden en religie. Want in het christendom wordt buitenechtelijke relatiesbeschouwd als een zonde tegen god.

                                       De Geloofwaardigheiden betrouwbaarheid  van President Clintonkwam onder druk te staan. Op 20 januari 2001 liep het Presidentiele termijn vanBill Clinton af.             Zijnopvolger was President George W. Bush.Hoe herstelde Bill clintonzijn publieke imago?