Hoofdstuk in gang gezet wat later President Clinton’s

Hoofdstuk 2:

Hoe maken de amerikanen
gebruik van politieke beinvloeding in het politieke journalstiek?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Om te onderzoeken hoe
amerikanen in het journalistiek gebruik maken van politieke beinvloeding zijn
we naar enkele politieke schandalen gaan kijken en onderzoeken hoe de
betrekkende politicussen er daarop hebben reageerd en hoe zij hun imago na het
schandaal hadden hersteld.

Een van de meest bekende
amerikaanse schandalen is de Monica Lewinsky schandaal. Wanneer toenmalige
President Bill Clinton in 1995 die getrouwd is met Mvr. Hillary Clinton ,een 2
jaar lang affaire had met zijn minnares Monica Lewinsky.  Monica was een stagiare in het Witte Huis,kantoor
van wetgevende zaken. Mensen begonnen achterdochtig te worden toen Monica in
vaste dienst werd genomen.Het was al heel bijzonder voor een president om zo
nauw te werken met een stagiare. Het affaire kwam aan het licht toen Mvr. Linda
Tripp ,vertrouwelinge van Monica Lewinsky haar een mes in de rug had gestoken
en haar had verraden en bewijsmateriaal van een relatie tussen Monica Lewinsky
en President Bill Clinton aan Mr. Kenneth Starr had gaf. Linda had haar
telefoon gesprekken met monica opgenomen waarin Monica Lewinsky van haar
affaire toegaf naar een agent van de Federal Bureau of Investigation, Mr. Starr.
Dit had veel gebeurtenissen in gang gezet wat later President Clinton’s
publieke imago onder druk had gezet.

In 1994 werd tijdens zijn
eerste presidentiele termijn een rechtszaak ingediend door Mevr. Paula Jones waarin
President Bill Clinton werd beschuldigd van seksuele intimidatie toen hij gouverneur
was van Arkansas. President Clinton dacht dat het probleem was opgelost, weinig
wist hij dat het Hooggerechtshof (U.S Supreme Court) oordeelde om in het geheim
president Clinton te gaan investigeren, waar Mr. Kenneth Starr de
hoofdonderzoeker zou zijn. Er was gepraat van een relatie tussen Clinton en
Lewinsky Monica Lewinsky op de getuigen lijst geplaatst werd van Mevr. Paula
Jones’ investigatie tegen President Bill Clinton. Dit had als gevolgen dat in january
1998 Monica Lewinsky onder ede werd gevraagd of ze met President Clinton een seksuele
relatie heeft of ooit gehad hebt, waarbij ze deze onschuldigheden ontkendde.
Een week later gaf Linda Tripp de opgenomen telefoon gesprekken aan Mr. Starr.
Met deze nieuwe ontwikkeling in de investigatie is Mr.Starr naar de Procureur-Generaal
gegaan om toestemming te krijgen om President Clinton onder ede te ondervragen,
waarbij later President Clinton alle onschuldigheden van relaties tussen beide
Monica Lewinsky als Paula Jones ontkend. Kort daarna komt de media er achter
dat President Clinten een mogelijke minnares had. Na een lang  tijd  te
hebben ontkennen van een buiten matrimoniale relatie te hebben gehad met Monica
Lewinsky geeft President Clinton op 17 augustus 1998 toe tot zijn affaire met Monica.
Dit was een groot probleem omdat President Clinton had al onder ede gezworen
dat hij geen buiten matrimoniale relatie had met Monica.

Op December 1998 werd
president Clinton beschuldigd van belemmering van rechtvaardigheid maar mocht
zijn positie van President houden  .Tijdens
zijn verkiezingscampagne benadrukte hij familiewaarden, in zijn woorden  “I want an america that values families”. Ook
benadrukte hij  vrijheid van religie ,
hij verwijste naar zijn eigen christiaanse religie, dus kwam het als een
verassing  toen het schandaal uitbrak, onder
een groep van zijn aanhangers werd het gezien alsof  President Clinton zich afkeerde van zijn
waarden en religie. Want in het christendom wordt buitenechtelijke relaties
beschouwd als een zonde tegen god.                                        De Geloofwaardigheid
en betrouwbaarheid  van President Clinton
kwam onder druk te staan. Op 20 januari 2001 liep het Presidentiele termijn van
Bill Clinton af.             Zijn
opvolger was President George W. Bush.

Hoe herstelde Bill clinton
zijn publieke imago?