Malmö sevärdheter Malmö medför. Öresundsförbindelsen Öresundsförbindelsen eller Öresundsbron

Malmö är Sveriges tredje största stad med omkring 300 000invånare och erbjuder på många olika sevärdheter.Emporia Emporia är ett av Malmös köpcentrum och det är byggt nära Malmö Arena och Hyllietågstation. Köpcentrumet har cirka 230 butiker samt restauranger såsom EspressoHouse, Jensen’s Bøfhus och Vapiano. Emporia invigdes den 25 oktober 2012 och har sedandess dagligen varit fullt med folk.

Emporia är perfekt för dig som är sugen påen shoppingdag och det är mycket enkelt att ta sig in med hjälp av, tåg, busseller bil.Turning TorsoTurning Torso är Sveriges och nordens högsta skyskrapa. Den är 190,4 meterhög och är lokaliserad vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen. Den invigdes den27 augusti 2005 och är i huvudsak ett bostadshus. På grund av sin höjd så är dennabyggnaden ett naturligt landmärke i Östersundsregionen och är ett måste att se iblandalla sevärdheter Malmö medför.               Öresundsförbindelsen  Öresundsförbindelsen eller Öresundsbron är en fastförbindelse mellan Sverige och Danmark. Denna bro invigdes den 1 juli 2000 och utgörsav en bro, en tunnel och en konstgjord ö, Pepparholmen, som förenar bron ochtunneln. Med hjälp av denna bro kan man enkelt ta sig fram och tillbaka mellanSverige och Danmark och en annan positiv sak är att de när väldigt vacker.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 Pildammsparken  Denna park som tidigare även kallades för Baltiskaparken är den största parken som finns i Malmö. Denna park är uppbyggd kring pildammarnasom förr i tiden var Malmös vattenreservoar. Namnet från denna park kommer frånpilträden som planterades längs med dammarnas skyddsvallar, för att förstärkadem. I denna park finns även en populär motionsrunda som flitigt utnyttjas avstadens joggare och är även en härlig plats att ta en promenad och att njuta.