Model motivasi yang lebih rendah kerana merasakan bahawa

Model Autokratik

Model Autokratik adalah model yang
bergantung kepada kekuatan, kuasa dan autoriti formal. Dalam organisasi
autokratik, bahagian pengurusan akan menguruskan tugas-tugas dalam sesebuah
organisasi dan mempunyai kuasa formal untuk mengawal pekerja yang bekerja di
bawah mereka. Pekerja peringkat rendah mempunyai sedikit kawalan ke atas fungsi
kerja mereka. Idea dan inovasi mereka biasanya tidak dialu-alukan, kerana
keputusan penting dibuat pada peringkat pengurusan tertinggi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Model Custodial

Model custodial adalah berasaskan konsep
menyediakan jaminan ekonomi bagi pekerja melalui gaji dan faedah lain. Jaminan
ini akan mewujudkan kesetiaan dan motivasi pekerja. Di sesetengah negara,
banyak syarikat-syarikat profesional memberikan manfaat kesihatan, kereta
korporat, pakej gaji, dan sebagainya. Ini merupakan insentif yang direka untuk
menarik dan mengekalkan kakitangan yang berkualiti. Salah satu kelemahan model custodial
ini adalah ia juga menarik dan mengekalkan kakitangan yang berprestasi rendah
juga. Selain itu, pekerja juga mungkin akan bekerja dengan tahap motivasi yang
lebih rendah kerana merasakan bahawa mereka “terperangkap” dalam
sesebuah organisasi memandangkan manfaat adalah terlalu baik untuk meninggalkan
pekerjaan.

 

Supportive Model

Supportive Model memberi tumpuan kepada
kepimpinan yang berkaliber. Ia tidak berdasarkan kawalan dan kuasa seperti model
autokratik atau berdasrkan insentif seperti Custodial Model, tetapi sebaliknya
cuba untuk memberi motivasi kepada kakitangan melalui hubungan pengurus-pekerja
dan bagaimana pekerja dilayan sehari-hari. Agak jauh berbeza daripada model
autokratik, pendekatan ini menyatakan bahawa pekerja mempunyai motivasi diri
yang tinggi dan mempunyai nilai serta wawasan untuk menyumbang kepada
organisasi, di luar peranan sehari-hari mereka.

 

Collegial Model

Collegial Model atau Model Keserakanan
adalah berasaskan kerja berpasukan iaitu semua orang bekerja sebagai rakan
sekerja. Peranan pengurus adalah untuk memupuk semangat berpasukan ini dan
mewujudkan tempat kerja yang positif dan bertenaga. Sehubungan dengan itu,
pengurus boleh dianggap sebagai “jurulatih” pasukan. Justeru, sebagai
jurulatih, matlamatnya adalah untuk meningkatkan prestasi pasukan yang baik
secara keseluruhan, bukannya memberi tumpuan kepada prestasi mereka sendiri,
atau persembahan individu utama. Model keserakanan agak efektif bagi organisasi
yang hendak mencari pendekatan baru khususnya seperti pasukan pemasaran,
penyelidikan dan pembangunan dan teknologi (perisian). Sesungguhnya, mana-mana landskap
yang kompetitif sentiasa berubah dan idea-idea dan inovasi adalah faktor utama
kejayaan landskap yang kompetitif.

 

Kontemporari atau Sistem Model

Model ini melihat pada keseluruhan persekitaran
struktur dan pasukan, dan menganggap bahawa individu mempunyai matlamat yang
berbeza, bakat dan potensi. Tujuan model sistem ini adalah untuk mencuba dan
mengimbangi matlamat individu dengan matlamat organisasi. Individu jelas mahu
ganjaran yang baik serta keselamatan pekerjaan di samping ingin bekerja dalam
persekitaran kerja yang positif di mana organisasi menambah nilai kepada komuniti
pekerja dan pelanggan. Sistem model harus menjadi suatu kerjasama antara
pengurus dan pekerja dengan matlamat yang sama, dan di mana semua orang
merasakan bahawa mereka adalah sangat penting sesebuah dalam organisasi.