Nadat waar hij in een kolonie van Korea

Nadat Japan zich in 1945 had overgegeven, werd Korea in tweeën verdeeld. Het zuiden van Korea werd bezet door de Verenigde Staten en werd hierdoor een kapitalistisch land. Dit is het tegenwoordige Zuid-Korea. Het noorden van Korea werd bezet door de Sovjet-Unie en werd hierdoor een communistisch land. Dit is het tegenwoordige Noord-Korea. De grens werd gelegd bij de 38ste breedtegraad. Deze opdeling van Korea werd gezien als een tijdelijke oplossing: het was de bedoeling dat zij na verloop van tijd weer één zouden worden.

Dit doel is tot vandaag de dag niet bereikt. De grens ligt nog altijd bij de 38ste breedtegraad. Noord-Korea ontstond dus uit het door de Sovjet-Unie bestuurde deel van Korea. In dit door de Sovjet-Unie bestuurde deel werd een nationalist als hoofd van het voorlopig volkscomité aangesteld.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Deze man heette Cho Man-sik. Kim Il-Sung werd in oktober 1945 co-voorzitter van dit volkscomité. Dit gebeurde nadat hij was teruggekeerd uit Noord-China, waar hij in een kolonie van Korea had gewoond.

De regeerperiode van Cho Man-sik duurde echter niet lang: hij werd rond de jaarwisseling gearresteerd. Door deze actie wisten de communisten in Noord-Korea hun machtspositie tot een feit te maken. Op 29 augustus 1946 kwam de Koreaanse Arbeiderspartij door invloed van de Sovjet-Unie in Noord-Korea aan de macht. Kim Il-Sung en Kim Tubong hadden de leiding over deze partij. De Koreaanse Arbeiderspartij zorgde voor meerdere politieke en economische hervormingen. Onder deze hervormingen vielen onder andere: uitschakeling van niet-communistische elementen, onderdrukking van religie en instelling van een economie die door de staat geleid werd.

In 1948 werd door Kim Il-Sung uiteindelijk de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen. Dit was officieel het begin van Noord-Korea als zelfstandige, communistische staat. Noord-Korea was nu een eenpartijstaat met Kim Il-Sung aan het hoofd. Hij zou ook van de stichting van de Democratische Volksrepubliek Korea in 1948 tot aan zijn dood in 1994 de leider van Noord-Korea blijven. Na zijn dood kreeg Kim Il-Sung de titel van Eeuwige President van de Republiek, dus officieel is hij nog altijd de president van Noord-Korea.