Varför makt”. Efter radioprogrammet kommer jag säkert läsa

Varför associerar vi språk med makt?  Föreställ dig en värld där mänskligheten bygger inte på språk. Konstigt, eller hur? En värld där musik, vardagliga samtal eller information har inga kommunikationskanaler. Idag tänker jag elaborera lite kring ämnet “Språk och makt”. Människan är kapabel att använda språket som ett redskap och det faktum skiljer oss från alla andra levande väsen. Med språk har vi nått konceptet av erudition, skapat samhället, lagar och nått även den största av moderna tidernas mysterium- rymden.  När koncentrerar språket makten jag så ivrigt talar om kan man fråga sig. Jo, en bra exempel är då politikens “enigmatiska” värld där behärskning av språk är lika med säker triumf. I debatter kan det visa sig att ordet blir den mäktigaste av vapen, den har inga fysiska effekter men bestämmer vilken bild personerna som man vill övervinna kommer ha om respektive deltagande politiker. I en demokratisk nation väljer man vem som leder i samband med de idéer han eller hon betonar som viktigaste; men vad som räknas lika betydelsefull är också hur dessa visioner är presenterade. Folket kommer visa intresse för politikern som behärskar språket på sådant sätt att de uttalade propositionerna väcker hopp, förväntningar och viktigaste av allt lovar en ljusare framtid. Tyvärr har språket jämväl makten att lura och skapa falska uppfattningar, den missleder eller bättre sagt manipulerar folk. En illustrativ exempel är George Orwells verk “1984”, där “Nyspråket” blir ett redskap för den totalitära staten; med dess hjälp är borgarna styrda och begränsade ofrivilligt.  En annan aspekt som understryker språkets apodiktiska ställning i samhället är känslan av samhörighet. Genom språk lyckas vi kommunicera oerhört mycket med bara ord. Till exempel vårt ursprungsland, kultur, ens sociala ställning eller utbildningsnivå kan man lätt antyda. Två olika språk kan betyda för mig och för dig som lyssnar två olika världar, en sorts konfrontation av kulturer och avstånd. Att kunna kommunicera och bli förstod med hjälp av språket blir, då, sociallivets “axiom” för att det är den som skapar relationer, fientligheter, signifikanta vänskaper och slutligen makt; om man inte förstår varandra så blir bara förvirringen konstant och möjligheten att skapa det fina tillsammans försvinner.    Hoppas det har varit intressant att få höra några av mina reflektioner och funderingar kring temat “Språk och makt”. Efter radioprogrammet kommer jag säkert läsa mer om ämnet men nu vill jag lämna er med en av mina favorit citat, den låter såhär: