WordPress anasayfadan gizlenmesini anlataca??m. WordPress’te baz? önemsiz veya

WordPress Kategorideki Yaz?lar?n Anasayfadan Gizlenmesi ?ubat 7, 2014,  SEO Pratik,  0Merhaba arkada?lar bu yaz?m?zda, wordpress kullan?c?lar?n?n s?kl?kla internette arad??? ve bulamad??? bir konu olan, wordpress’te istenilen kategoride bulunan yaz?lar?n anasayfadan gizlenmesini anlataca??m. WordPress’te baz? önemsiz veya di?er kategorilere göre de?ersiz kategorileriniz olabilir.WordPress Kategorideki Yaz?lar?n Anasayfadan GizlenmesiBu kategorilerin içinde bulunan yaz?lar?n anasayfan?z gibi sitenizin en de?erli k?sm?nda yay?nlanmas?n? istemeyebilirsiniz. Bunun için kategorinizin içinde bulunan yaz?lar? anasayfan?zdan gizleyebilirsiniz.

Üstelik bunun için herhangi bir eklentiyede ihtiyac?n?z yok.Gizleme i?lemini yapmak için, öncelikle wp-admin k?sm?ndan sitenize yönetici olarak giri? yap?n, daha sonra görünüm k?sm?n?n alt?nda bulunan “Düzenleyici” k?sm?na t?klay?n?z. Gelen dosya editöründen sa? k?s?mda bulunan index.php , ana index ?ablonu k?sm?na geliyoruz ve aç?lan k?s?mda üst tarafta bir yere a?a??daki php kodumuzu ekliyoruz.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Burda cat=-194 olan k?s?m kategorinizin id numaras?d?r. Bu no’yu elde etmek için kategori düzenleme k?sm?ndan düzenle butonuna t?klayarak adres çubu?undaki id numaras?n? alabilirsiniz bu sizin kategorinizin id numaras?d?r.Yani bu kodumuzda kategori numaras? 194 olan kategorimizi anasayfam?zdan gizlemi? oluyoruz. Peki birden çok kategoriyi gizlemek istersek ne yapaca??z ?Onun için ise aralara virgül katarak kategori id’lerimizi ço?altabiliriz. Örnek vererek gösterelim.

‘&cat=-194,-491,-497?); ?>Yukardaki örnek kodumuzda, id numaras? 194,491,497 olan toplamda 3 kategoriyi anasayfam?zdan gizlemi? olduk.Bir önceki yaz?m?zda Domain authority nedir ve artt?rmak için ne gibi i?lemler yapabiliriz onu anlatt?k.